Hodnotenie firiem

 

Čo znamená hodnotenie firiem?

V hodnotení firiem súčasní, ale aj bývalí zamestnanci hodnotia anonymne svojich zamestnávateľov.

Kto môže hodnotiť firmy?

Firmy môžu hodnotiť všetci jej súčasní a vybraní bývalí zamestanci. Bývalí zamestnanci môžu hodnotiť firmu, ak od ich dátumu odchodu z konkrétnej firmy neprešlo viac ako 3 roky.

Čo ak sú údaje pri mojej firme nesprávne?

Ak zistite nesprávne údaje pri Vašej firme, môžete ich upraviť. V prípade, že Vám niekto zo zamestnancov naschvál zmenil tieto údaje, nahláste ešte pred zmenou údajov porušenie pravidiel. Administrátor upozorní daného užívateľa a má možnosť postupovať podľa podmienok používania.

Čo znamená porušenie pravidiel pri zadávaní firmy?

Ak niekto vedome uvádza nepravdivé údaje pri jednotlivých firmách, môžu ho ostatní uživatelia nahlásiť v porušení pravidiel. Ešte pred úpravou nesprávnych údajov, je potrebné kliknúť na porušenie pravidiel a vyplniť formulár. Administrátor Joblifu vie zistiť porušovateľa pravidiel a postupovať podľa podmienok používania služby.

Môžem firmu vymazať zo zoznamu hodnotených firiem, ak som zamestnanec, resp. iný oprávnený zástupca danej firmy?

Ak chcete aby bola vaša firma vymazaná z hodnotenia firiem, kontaktujte prosím zákaznícku podporu.

Čo vyjadruje hodnotenie znázornené hviezdičkami?

Počet hviezdičiek vyjadruje stupnicu hodnotenia. Čím viac hviezdičiek tým je hodnotenie vyššie.

Kto môže upraviť údaje o firme?

Upraviť údaje môže každý užívateľ, ktorý je alebo bol zamestnancom danej spoločnosti.


Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...