Novinky na JobLife

28.11.2012
Prehľadnú tabuľku platieb poistného od 1. januára nájdete na joblife.sk
Viac informácií >
28.11.2012
Váš životopis je „predajný nástroj“, prostredníctvom ktorého sa môžete prezentovať potenciálnym zamestnávateľom.V dnešnej dobe sú pracovné príležitosti vzácnejšie, a preto je viac než kedykoľvek predtým potrebné jasne a úplne vyplniť životopis, aby ste sa uistili, že máte voči ostatným uchádzačom konkurenčnú výhodu.
Viac informácií >
26.11.2012
Častými novelizáciami zákonníka práce dochádza ku zmenám, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia v pracovnom práve. O niektorých omyloch si môžete prečítať tu.
Viac informácií >
22.11.2012
Viac zručností mladých v oblasti podnikania a IT by malo mať pozitívny vplyv na ich prípravu do zamestnania a zároveň preukázať konkurencieschopnosť Európskej únie. Viac sa dočítane na joblife.sk
Viac informácií >
22.11.2012
Na joblife.sk si môžete detailne prečítať všetko o daňovom bonuse. O zákonných podmienkach na jeho získanie spolu s názornými príkladmi.
Viac informácií >
14.11.2012
V hre sú tri možnosti ako vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu, a to správa poistného kmeňa, odkúpenie akcií či vymedzených aktív alebo vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní.
Viac informácií >
14.11.2012
JobLife vám prináša komplexný prehľad zmien novely Zákonníka práce platného od 1. januára 2013.
Viac informácií >
09.11.2012
Prečítajte si o barterovom obchode. O jeho daňových a účtovných aspektoch aj s modelovými príkladmi.
Viac informácií >
08.11.2012
Sociálna poisťovňa od januára spustí nový "balík" dobrovoľného sociálneho poistenia.
Viac informácií >
08.11.2012
Od začiatku budúceho roka sa po prepustení zamestnanca, ktorého pracovný pomer trval dlhšie ako dva roky, obnoví súbeh výpovednej lehoty a odstupného.
Viac informácií >
31.10.2012
Sociálna poisťovňa od januára spustí nový "balík" dobrovoľného sociálneho poistenia.
Viac informácií >
31.10.2012
Európsky parlament prijal drvivou väčšinou správu Giovanniho La Viu, ktorá odmieta Radou navrhované škrty v budúcoročnom rozpočte EÚ.
Viac informácií >
26.10.2012
Európsky súd zakázal praktiky obchodníkov, ktorí oznámia spotrebiteľovi, že niečo vyhral, no získanie výhry mu spôsobí náklady.
Viac informácií >
25.10.2012
Spoločnosť Chemosvit, a.s. bude vzdelávať svojich zamestnancov z peňazí Európskeho sociálneho fondu.
Viac informácií >
24.10.2012
Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na získanie nenávratných finančných príspevkov z Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške 26 miliónov eur. Podporiť by sa tak mali vysoké školy a vedecké inštitúcie.
Viac informácií >
17.10.2012
Kabinet schválil návrh rozpočtu, ktorý v sebe zahŕňa novinku. Rezerva vo výške približne 530 mil. eur má pokryť možné zhoršenie makroekonomického vývoja.
Viac informácií >
17.10.2012
Včera rozhodla vláda o navýšení minimálnej mzdy o 3,2%. Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter si nevie predstaviť, že by vedel vyžiť z minimálnej mzdy.
Viac informácií >
12.10.2012
Na joblife.sk si môžete prečítať o komunikácii na pracovisku. Aké komunikačné zlozvyky najčastejšie použíate v kontakte s kolegami alebo klientmi?
Viac informácií >
11.10.2012
Ministerstvo práce pripravuje novelu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Podarí sa im tento jav obmedziť na minimum?
Viac informácií >
10.10.2012
Návrh na zdanenie výsluhových dôchodkov vypustili z novely zákona o dani z príjmu, zatiaľ.
Viac informácií >Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...