Vyhľadávanie pracovných ponúk

 
Rozšírené vyhľadávanie »  

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 26.08.2016
  Otázka: Spoločnosť poskytuje a sprostredkúva finančné služby, pri ktorých sa používa bezpečnostný predmet GRID karta. V týchto prípadoch sa GRID karta považuje za službu alebo za tovar?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 23.08.2016
  Otázka: Môže zamestnávateľ vyplatiť odchodné zamestnancovi, ktorý bol od 1. 3. 2016 poberateľom starobného dôchodku a stále bol v trvalom pracovnom pomere, a dňa 13. 7. 2016 náhle zomrel? V pracovnom spise zamestnanca je založené potvrdenie, že zamestnanec poberá starobný dôchodok.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 23.08.2016
  Obchodná spoločnosť dodávku obilia s tuzemským prenosom daňovej povinnosti. Spolu s touto dodávkou fakturuje aj za jej prepravu. Patrí aj táto preprava pod prenos daňovej povinnosti?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 18.08.2016
  Otázka: Spoločnosť pravidelne nakupuje a poskytuje svojim zamestnancom občerstvenie vo forme ovocia. Ide o daňovo uznaný výdavok? Ako tento výdavok zaúčtuje?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 14.08.2016
  V hlavnej účtovnej knihe sústavy jednoduchého účtovníctva, v peňažnom denníku, sa účtujú výdavky vynalo­žené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom a v členení na zásoby, služby, mzdy, poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa a poistné a príspevky platené zames ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 13.08.2016
  Otázka: Spoločnosť si zobrala bankový úver vo výške 20 000 €. Z bežného účtu si banka sťahuje splátky úveru a úroky. Stav čerpania a splácania úveru vrátane úrokov banka eviduje na samostatnom úverovom účte, z ktorého výpis posiela spoločnosti. Na úverovom výpise je uvedená aj položka „nevyúčtovan ...
Vyhľadávate
v tisíckach voľných pracovných miest
JobLife pre Vás každý deň vyhľadáva a uverejňuje množstvo najnovších pracovných ponúk.

Copyright © 2016
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...