• Kategória: Neziskové organizácie
  Dátum vloženia tipu: 13.08.2014
  Téma: prezentačné video o miestnych, turistických, kultúrnych, historických a prírodných pamiatkach, rozhovory so zaujímavými ľuďmi žijúcimi vo vašej obci, informácie o miestnej samospráve a ich aktivitách pre mladých ľudí atď.

 • Kategória: Manažment
  Dátum vloženia tipu: 11.08.2014
  Za akých podmienok môže zamestnávateľ poskytovať naturálnu mzdu? Môže ako naturálnu mzdu poskytovať poukážky na nákup tovaru vo vlastnej maloobchodnej sieti?

 • Kategória: Manažment
  Dátum vloženia tipu: 11.08.2014
  Zamestnanec chce, aby mu firma vyplatila stravné, doklady na vyúčtovanie pracovnej cesty však zamestnávateľovi vôbec nepredložil. Je zamestnávateľ povinný mu vyplatiť stravné?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 08.08.2014
  Spoločnosť Deloitte v spolupráci s Veni Academy opätovne venuje finančné prostriedky na zahraničné študijné štipendiá – DELOITTE TALENT AWARDS.

 • Kategória: Neziskové organizácie
  Dátum vloženia tipu: 08.08.2014
  Občianske združenie NoMantinels vyhlasuje literárnu súťaž s názvom Kvírenie Ivana Požgaia. Pýtate sa, kto to je?

 • Kategória: Zamestnanecké výhody
  Dátum vloženia tipu: 05.08.2014
  Manažéri sa často zaoberajú otázkami typu: „aký plat je asi férový“ a „ako spravodlivo ohodnotiť výkon“, pri ktorých sa musia nejako vysporiadať s témou spravodlivosti.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 04.08.2014
  Ak si tímový/á hráč/ka, ktorému/ej dáva zmysel vzdelávanie mladých ľudí a chceš preto niečo urobiť, zapoj sa.

 • Kategória: Financie
  Dátum vloženia tipu: 31.07.2014
  Otázka:
  Slovenská obchodná spoločnosť poskytla inej slovenskej obchodnej spoločnosti bezúročnú pôžičku. Veriteľ sa rozhodol pôžičku dlžníkovi ...

 • Kategória: Personalistika
  Dátum vloženia tipu: 31.07.2014
  Jedným z opatrení, ktorými ZP posilňuje ústavné právo zamestnancov na ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania [článok 36 písm. a) Ústavy ...

 • Kategória: Manažment
  Dátum vloženia tipu: 28.07.2014
  Interné smernice predstavujú sústavu pravidiel, ktoré sú dôležitou súčasťou riadenia a fungovania každého podniku. Ich účelom je predovšetkým stanoviť jednotné pravidlá pre určité jedinečné postupy a činnosti vo firme.

 • Kategória: Neziskové organizácie
  Dátum vloženia tipu: 28.07.2014
  Človek v ohrození hľadá dobrovoľníka/čku na obdobie 5 mesiacov. Jeho/Jej úlohou bude asistovať organizácii PIPA pri realizácii projektu podporeného Slovak Aid, výpomoc v miestnej organizácii NECOFA, príprava PR materiálov, podujatí na Slovensku aj v Keni a pod.

 • Kategória: Vládne inštitúcie
  Dátum vloženia tipu: 28.07.2014
  Ak ste naposledy pracovali mimo Slovenska v inom členskom štáte EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku, nárok na dávku v nezamestnanosti by ste si mali priorit ...

 • Kategória: Vládne inštitúcie
  Dátum vloženia tipu: 24.07.2014
  Európsky parlament ponúka možnosť prihlásiť sa na vzdelávacie prekladateľské stáže pre uchádzačov, ktorí pred termínom podávania prihlášok dokončili ...

 • Kategória: Vládne inštitúcie
  Dátum vloženia tipu: 23.07.2014
  GPS sa v priebehu posledných rokov stal súčasťou života ľudí v štátnej, podnikateľskej i súkromnej sfére. Najčastejšie sa s ním stretávame v mobilnýc ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 23.07.2014
  Zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ uzavrel dohodu o hmotnej zodpovednosti, môže od dohody odstúpiť podľa § 183 ods. 1 ZP:
  ak sa preraďuje na ...

 • Kategória: Zamestnanecké výhody
  Dátum vloženia tipu: 22.07.2014
  Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 18.07.2014
  Súťaž Literárny Boom organizuje Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom a mladý Dubnický literárny klub Galaxia. Jeho hlavnou organizátorkou je Natália Mrázová, ktorá nám prezradila niečo viac o naoko nenápadnej súťaži, do ktorej sa však minulý rok zapojilo viac ako 300 ľudí.

 • Kategória: Vzdelávanie
  Dátum vloženia tipu: 14.07.2014
  IMEC Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti vyhlasuje súťaž o najlepšie príklady dobrej praxe v oblasti mediálnej výchovy na základných a stredných školách.

 • Kategória: Cestovný ruch
  Dátum vloženia tipu: 04.07.2014
  Po úspešných júnových pobytoch, počas ktorých strávil Marko Viskupič a Izabela Komjati mesiac s organizáciou Peopleing a spoluprácou v kreatívnom centre Design Kabi budú môcť do Bilbaa v októbri vycestovať ďalší dvaja kreaívci zo Slovenska.

 • Kategória: Financie
  Dátum vloženia tipu: 02.07.2014
  Z pohľadu dane z príjmov patrí odstupné a odchodné vyplatené zamestnávateľom medzi príjmy z pracovnoprávneho vzťahu, t. j. medzi príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona.

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...