• Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 14.05.2016
  Finančná správa upozorňuje daňovníkov, že aj pri neprevzatí elektronických dokumentov sa tieto považujú za doručené.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 10.05.2016
  Vybraný príklad z praxe: Musí zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy na základe doručených dohôd o zrážkach zo mzdy, ktoré uzatvorili zamestnanci s nebankovými spoločnosťami?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 10.05.2016
  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. pripravila pre klientov, ktorí využívajú služby ePobočky, ďalšie dve novinky.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 08.05.2016
  Otázka: Od 29. 4. 2015 je zmena zákona, ktorá hovorí, že sa už pokladnica nemôže dotovať vkladmi spoločníkov – účet 211/365. Ovplyvnila táto zmena i vyplácanie cestovných náhrad spoločníkom cez pokladnicu 365/211? Alebo sa táto zmena zákona vzťahuje výlučne len na dotácie pokladnice?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 08.05.2016
  Pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, sa od 1. 1. 2015 zaviedol nový typ daňového zvýhodnenia. Podpora podnikateľských subjektov spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 04.05.2016
  Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých, ktorí odchádzajú pracovať do zahraničia

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 30.04.2016
  Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Fyzická osoba, ktorá má so zamestnávateľom uzatvorenú jednu z dohôd, je poistencom na účely sociálneho poistenia.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 29.04.2016
  Všetci zamestnanci, ktorým robil ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ, majú možnosť poukázať 2 % prípadne 3 % zaplatenej dane, a to do konca apríla. Posledné dni zostávajú aj tým, ktorí si odložili podanie daňového priznania o jeden mesiac.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 28.04.2016
  Postihy: Aké sú trestné činy a trestné sadzby za krátenie daní a daňové machinácie v SR aktuálne?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 27.04.2016
  FR SR vydalo usmernenie k zmene zatriedenia účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva do inej veľkostnej skupiny podľa zákona o účtovníctve.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 25.04.2016
  V článku sa dočítate, aké sú právne mantinely vzťahujúce sa na voľbu zamestnaneckého dôverníka. Vzhľadom na dôležitý význam kolektívneho pracovného práva, ktorého jedným zo základných princípov je ochrana záujmov zamestnancov.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 22.04.2016
  Firma okrem dobropisov vystavuje aj storno faktúry. Ako sa tieto zapíšu do daňového priznania k DPH a do kontrolného výkazu?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 19.04.2016
  Mnohí penzisti a aj ľudia v preddôchodkovom veku sa domnievajú, že im exekútori nemajú čo zobrať, resp. že nástupom do dôchodku im exekúcie zaniknú. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že odchod do starobného dôchodku neznamená ukončenie exekučných zrážok. .

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 19.04.2016
  Otázka: Má živnostník, ktorý má bezodplatne vypožičaný automobil M1 od rodiča, nárok na základnú náhradu za km jazdy pri použití auta na pracovnú cestu?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 17.04.2016
  Vybraný príklad z praxe: Vykonávanie a odosielanie zrážok zo mzdy veriteľovi je možné iba po doručení originálu alebo osvedčenej kópie dohody o zrážkach zo mzdy. Zamestnávateľovi bola doručená dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorá je však podpísaná iba elektronicky, pričom na predloženom doklade nie je ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 14.04.2016
  Od 1. januára 2017 sa dôchodkový vek určuje s prihliadnutím na priemernú strednú dĺžku života. Vek odchodu do dôchodku sa bude predlžovať postupne o určený počet dní, ktorý sa stanoví každoročne, v závislosti od dynamiky vývinu priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Št ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 14.04.2016
  Podnikajúca fyzická osoba, ktorá sa rozhodne pri stanovení základu dane preukazovať skutočne vynaložené výdavky, môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovnými knihami sústavy jednoduchého účtovníctva sú peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a pomocné účtovné knihy.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 10.04.2016
  Osobitosťou pracovného pomeru dojednaného na určitú dobu je aj Zákonníkom práce predpokladaná možnosť zmeny tohto pomeru na taký, ktorý sa bude považovať za pracovný pomer na čas neurčitý. A to dokonca bez pričinenia zmluvných strán pracovného pomeru.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 06.04.2016
  Všetci daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Fyzické a právnické osoby ktoré podávajú daňové priznanie tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 06.04.2016
  Firma účtuje aj uvádza v zozname daňových dokladov nákup PHL sumárne za celý mesiac na každé jedno firemné motorové vozidlo, pričom bločky z registračnej pokladnice sú od viacerých dodávateľov. Môže firma takto postupovať aj naďalej?

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...