• Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 22.10.2016
  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 19.10.2016
  Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu, podľa ktorej sa aj pre budúce roky zachovávajú v súčasnosti platné percentá úpravy priemerného osobného mzdového bodu (POMB).

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 19.10.2016
  Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že po ukončení činnosti nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 17.10.2016
  Od 1. januára 2017 sa vyplácané dôchodky zvýšia o pevnú sumu. Pevná suma zvýšenia sa určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú 11. októbra 2016 schválila Národná rada Slovenskej republiky.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 16.10.2016
  FR SR vydalo informáciu k zdaňovaniu príjmu fyzickej osoby (nepodnikateľa) z postúpenia pohľadávky.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 11.10.2016
  Koľko dní môže čerpať zamestnanec na vyšetrenie alebo ošetrenie a pri sprevádzaní rodinného príslušníka, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú od 1. 1. do 30. 9. na plný úväzok a keď má skrátený úväzok? Na koľko dní dovolenky má nárok pri plnom úväzku a koľko pri skrátenom úväzku, ak má zamestnan ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 11.10.2016
  FR SR vydalo informáciu k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb dosiahnutých z hospodárenia v lesoch.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 05.10.2016
  Firma A má na sklade tovar, ktorý predáva svojim odberateľom. Nemá však uhradené záväzky voči svojim dodávateľom. Dohodla sa s firmou B, že jej tovar na sklade predá s tým, že firma B uhradí záväzky firmy A za tovar, ktorý jej odpredá.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 30.09.2016
  V súvislosti s výkonom závislej činnosti môže zamestnanec alebo jeho rodinný príslušník dostať od zamestnávateľa cenu alebo výhru zo súťaže organizovanej zamestnávateľom, a to z rôznych zdrojov (z nákladov, zo zisku, zo sociálneho fondu). Podľa § 5 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov je za príj ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 30.09.2016
  Zamestnanec, ktorého lekár uzná za práceneschopného, má od 11. dňa trvania práceneschopnosti zo Sociálnej poisťovne nárok na dávku nemocenské. Toto ale neplatí, ak ide o zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje odvodová úľava, pretože takýto zamestnanec nespĺňa jednu zo základných podmienok priznania ne ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 30.09.2016
  Zostáva posledná šanca na podanie daňového priznania. Šesťmesačný odklad uplynie dnes – 30. septembra. Daňové priznanie treba nie len podať, ale daň aj zaplatiť. Tiež je posledný termín na vyžiadanie si vrátenia dane zo zahraničia.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 29.09.2016
  Otázka: Zamestnankyni, poberateľke invalidného dôchodku, vznikol pracovný pomer na kratší pracovný čas od 5. 9. 2016. Do 18. 11. 2015 jej trval pracovný pomer u predchádzajúceho zamestnávateľa. Od 19. 11. 2015 bola práceneschopná a neskôr jej bol priznaný už spomínaný invalidný dôchodok. Ak by b ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 29.09.2016
  Zákon o športe, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2016, novelizoval aj zákon o dani z príjmov a zákon o dobrovoľníctve. Ako sa po novele zdaní príjem za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v športe?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 24.09.2016
  Prinášame vám interné smernice, a to: Tvorba a použitie sociálneho fondu, Získavanie a výber zamestnancov, Bezpečnostný projekt ochrany informačného systému osobných údajov, Systém riadenia ľudských zdrojov.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 24.09.2016
  Spoločnosť si prenajala kávomat. Nakúpila náplne (káva, čaj, mlieko, cukor, poháre). Ako sa zaúčtuje tento prenájom, nákup náplní a príjem peňazí z automatu?

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 21.09.2016
  Otázka:Zamestnávateľ má určený pružný pracovný čas. Základný pracovný čas je v trvaní: 9.00 – 15.00 hod. Pre prípady, že zamestnanci sú vyslaní na pracovné cesty, má stanovený pevný čas v trvaní: 8.00 – 16.30 hod. Ako treba vykázať dochádzku zamestnancovi, ktorý je vyslaný na pracovnú cestu (napr. ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 21.09.2016
  FR SR vydalo informáciu k zmenám v zákone o DPH od 1. 1. 2016 týkajúcich sa dobrovoľnej registrácie na daň a zloženia zábezpeky na daň.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 18.09.2016
  Od 1. januára 2017 sa vyplácané dôchodky zvýšia o pevnú sumu. Pevná suma zvýšenia sa určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú 8. septembra 2016 Národná rada Slovenskej republiky posunula do druhého čítania.

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 18.09.2016
  FR SR vydalo informáciu pre daňovníkov dane z motorových vozidiel k zániku daňovej povinnosti v prípade zmeny držiteľa v zmysle zákona o dani z motorových vozidiel. Informácia je určená pre daňovníkov dane z motorových vozidiel k zániku daňovej povinnosti v prípade zmeny držiteľa v zmysle zá ...

 • Kategória: Kariéra
  Dátum vloženia tipu: 13.09.2016
  Platitelia DPH, ktorí v roku 2015 kúpili tovary a služby v členských štátoch s príslušnou DPH, môžu požiadať o vrátenie tejto dane do 30. 9. 2016. K problematike FR SR vypracovalo odpovede k často kladeným otázkam.

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...