• Kategória: Manažment
  Dátum vloženia tipu: 11.08.2014
  Za akých podmienok môže zamestnávateľ poskytovať naturálnu mzdu? Môže ako naturálnu mzdu poskytovať poukážky na nákup tovaru vo vlastnej maloobchodnej sieti?

 • Kategória: Manažment
  Dátum vloženia tipu: 11.08.2014
  Zamestnanec chce, aby mu firma vyplatila stravné, doklady na vyúčtovanie pracovnej cesty však zamestnávateľovi vôbec nepredložil. Je zamestnávateľ povinný mu vyplatiť stravné?

 • Kategória: Manažment
  Dátum vloženia tipu: 28.07.2014
  Interné smernice predstavujú sústavu pravidiel, ktoré sú dôležitou súčasťou riadenia a fungovania každého podniku. Ich účelom je predovšetkým stanoviť jednotné pravidlá pre určité jedinečné postupy a činnosti vo firme.

 • Kategória: Manažment
  Dátum vloženia tipu: 31.01.2014
  Otvorili sme nominácie na Via Bona Slovakia za rok 2013. Ocenenie vyzdvihuje inšpiratívne projekty v oblasti filantropie a zodpovedného podnikania.

 • Kategória: Manažment a riadenie
  Dátum vloženia tipu: 02.10.2013

  Seminár sa bude venovať oblastiam a konkrétnym nástrojom work-life balance programov. Zistíte, prečo sa oplatí venovať podpore zosúladenia pracovného a súkromného života zamestnancov aj vo vašej firme.

 • Joblife
  Joblife
  Kategória: Manažment a riadenie
  Dátum vloženia tipu: 28.08.2013
  Po dohode zo zástupcami zamestnancov alebo priamo s vami, môže zamestnávateľ zaviesť pružný pracovný čas.
  Pri uplatnení pružného pracovného ča ...
 • JobLife
  JobLife
  Kategória: Manažment
  Dátum vloženia tipu: 09.10.2012
  Komunikácia na pracovisku je jedným zo základných prostriedkov pre podávanie výkonu. Či už je to kontakt s klientom alebo spolupráca v kolektíve, tak ...

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...