• Kategória: Ľudské zdroje
  Dátum vloženia tipu: 10.09.2015
  S potešením vám oznamujeme, že sa bude konať už druhý ročník úspešnej mládežníckej výmeny Green Your Life. Hlavnou náplňou projektu budú eko-aktivity, pri ktorých budú mať účastníci možnosť pomáhať eko-komunite pri jej denných prácach.

 • Kategória: Ľudské zdroje
  Dátum vloženia tipu: 17.12.2014
  Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Pracovnú zdravotnú službu je povinný na svoje náklady zabezpečiť zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov.

 • Kategória: Zamestnanecké výhody
  Dátum vloženia tipu: 05.08.2014
  Manažéri sa často zaoberajú otázkami typu: „aký plat je asi férový“ a „ako spravodlivo ohodnotiť výkon“, pri ktorých sa musia nejako vysporiadať s témou spravodlivosti.

 • Kategória: Personalistika
  Dátum vloženia tipu: 31.07.2014
  Jedným z opatrení, ktorými ZP posilňuje ústavné právo zamestnancov na ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania [článok 36 písm. a) Ústavy ...

 • Kategória: Zamestnanecké výhody
  Dátum vloženia tipu: 22.07.2014
  Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ...

 • Kategória: Zamestnanecké výhody
  Dátum vloženia tipu: 26.06.2014
  Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom stravovanie ustanovuje § 152 Zákonníka práce. Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom vo všet ...

 • Kategória: Zamestnanecké výhody
  Dátum vloženia tipu: 24.06.2014
  Otázka:
  Môže byť zamestnancovi poskytnutý preddavok na mzdu vo výške 6 000 €, ktorý mu bude od mzdy odpočítavaný 20 mesiacov, pričom zamestnan ...

 • Kategória: Školenia
  Dátum vloženia tipu: 20.06.2014
  Ako strihať videá? Ako písať projekty? Ako pripraviť preventívny program? Ako pomáhať online? Ako spoznať sám seba? To všetko a ešte oveľa viac sa dozvieš počas našich kurzov.

 • Kategória: Ľudské zdroje
  Dátum vloženia tipu: 28.05.2014
  Príspevok odpoveďami na otázky a navodzovaním možných nejasností a ich následným vysvetlením objasňuje problematiku tvorby povinného a ďalšieho prídelu do SF, podmienky nároku na príspevok, druhy príspevkov a iné možnosti využitia prostriedkov SF a tiež povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov.

 • Kategória: Ľudské zdroje
  Dátum vloženia tipu: 14.04.2014
  V záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci je BOZP súčasťou každého flexibilného pracovnoprávneho vzťahu. Cieľom je zabezpečiť, aby pri flexibilných formách zamestnávania nebolo poškodené fyzické ani psychické zdravie zamestnanca.

 • Kategória: Ľudské zdroje
  Dátum vloženia tipu: 11.04.2014
  Google v partnerstve s National Geographic, LEGO a ďalšími spoločnosťami organizuje celosvetovú súťaž Google Science Fair 2014 určenú mladým talentovaným vedcom.

 • Kategória: Ľudské zdroje
  Dátum vloženia tipu: 05.03.2014
  Daňový bonus je formou daňového zvýhodnenia ekonomicky aktívnych rodičov nezaopatrených detí.

 • Kategória: Ľudské zdroje
  Dátum vloženia tipu: 19.02.2014
  Elektronická identifikačná karta – eID karta je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým čipom.

 • Kategória: Ľudské zdroje
  Dátum vloženia tipu: 04.02.2014
  Spôsobenie majetkovej škody zamestnávateľovi formou priameho útoku alebo nepriameho útoku.

 • Kategória: Ľudské zdroje
  Dátum vloženia tipu: 15.01.2014
  Je nutné meniť pracovnú zmluvu zamestnancom, ak prechádzajú z jednej organizácie do inej?

 • Kategória: Ľudské zdroje
  Dátum vloženia tipu: 14.01.2014
  Zamestnávanie občanov EÚ/EHP od 1.1.2014

 • Kategória: Ľudské zdroje
  Dátum vloženia tipu: 10.01.2014
  Zamestnanec sa šmykne na ľade alebo snehu pred budovou zamestnávateľa a zlomí si nohu. Ide o pracovný úraz?

 • Kategória: Personalistika
  Dátum vloženia tipu: 04.12.2013
  Od 1. januára 2014 sa zvyšujú úrazové renty a pozostalostné úrazové renty, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa.

 • Kategória: Ľudské zdroje
  Dátum vloženia tipu: 20.11.2013
  Európsky parlament podporuje kvóty pre ženy v EÚ. Európa aktívne hľadá nové cesty, ako dosiahnuť rovnosť žien a mužov.

 • Kategória: Ľudské zdroje
  Dátum vloženia tipu: 31.10.2013

  Plány Komisie na rok 2014 sú zamerané na rast EÚ, zníženie nezamestnanosti a vytváranie tlaku na realizáciu legislatívnych návrhov.


Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...