Aktuálny tip

Počet exekúcií dôchodkových dávok stále rastie

Sociálna poisťovňa stále zaznamenáva nárast počtu exekúcií voči poberateľom dôchodkov – ku koncu apríla vykonala 36 580 takýchto exekučných zrážok. Ich počet rastie aj v medziročnom porovnaní – ku koncu decembra 2017 zaznamenala 35 655 exekučných zrážok a k 31. decembru 2016 ich bolo ešte menej – 34 015.

Dôchodcovia alebo ľudia v preddôchodkovom veku si často neuvedomujú riziká vyplývajúce z plnenia finančných záväzkov, ktoré na seba prevzali a ktorých neplnenie môže viesť neskôr k znižovaniu ich dôchodkového príjmu po dovŕšení dôchodkového veku a priznaní dôchodkovej dávky. Z hľadiska príjmu sú práve oni najzraniteľnejšou skupinou občanov. Preto nielen samotní dôchodcovia, ale už aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje výdavky, aby sa nedostali do takejto nepriaznivej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude starobný dôchodok.

zdroj: http://www.socpoist.sk/
Vložený: 12.06.2018

Copyright © 2018
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...