Aktuálny tip

Zaradenie športového ihriska a detského ihriska do odpisovej skupiny

Podľa § 43a ods. 3 písm. o) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) do inžinierskych stavieb patria nekryté športové ihriská, automobilové, motocyklové a bicyklové dráhy, golfové ihriská, lyžiarske trate a vleky.

V prvom roku odpisovania zaradí daňovník hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie (KP) a klasifikácie stavieb (KS) do odpisových skupín uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Volejbalové ihrisko sa zaradí do 5. odpisovej skupiny pod kód klasifikácie stavieb 2 – inžinierske stavby a dobou odpisovania 20 rokov.

Pri zaradení detského ihriska do odpisovej skupiny je potrebné vziať do úvahy materiál, z ktorého je ihrisko vybudované.

V prípade, ak detské ihrisko predstavuje montovanú kovovú konštrukciu, zaradí sa do 4. odpisovej skupiny do položky 4-2 pod kódom klasifikácie produktov 25.11.10 ako montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete s dobou odpisovania 12 rokov.

Ak je detské ihrisko súbor zmontovaných plastových preliezok, zaradí sa do 2. odpisovej skupiny do položky 2-5 pod kódom 22.23.2 ako montované stavby z plastu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete.

Ďalšou alternatívou je detské ihrisko pozostávajúce z drevenej konštrukcie, kedy by sa zaradilo taktiež do 2. odpisovej skupiny do položky 2-4 pod kódom 16.23.2 ako montované stavby z dreva, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete. Doba odpisovania majetku zaradeného do 2. odpisovej skupiny je 6 rokov.

zdroj: http://www.danovecentrum.sk/
Vložený: 08.06.2018

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...