Aktuálny tip

Nemecko-slovenské poradenské dni vo Frankfurte nad Mohanom 5. a 6. júna 2018


Nemecká Dôchodková poisťovňa (Deutsche Rentenversicherung) a Sociálna poisťovňa pripravili pre verejnosť spoločné poradenské dni vo Frankfurte nad Mohanom.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 5. júna 2018 v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod. a 6. júna od 09.00 hod. do 16.00 hod. v Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung, Zeil 53; 60313 Frankfurt/Main. Cieľom poradenských dní je poskytnúť poradenstvo poistencom a poberateľom dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Nemecku, súčasne aj na Slovensku a získali obdobia poistenia podľa právnych predpisov uvedených krajín. Odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia zúčastnených krajín budú pripravení odpovedať na ich otázky a pomôcť im pri riešení dôchodkových záležitostí.

Záujemcovia o účasť na Medzinárodných poradenských dňoch si môžu dohodnúť termín stretnutia na telefónnom čísle 030 865 68144, alebo e-mailom na: internationale-beratung@drv-bund.de. Prednosť budú mať vopred objednaní klienti. Bezplatné poradenstvo bude poskytnuté aj ostatným záujemcom.

Pri telefonickom objednávaní je potrebné okrem konkrétnej požiadavky, ktorá bude predmetom poradenstva, uviesť svoje meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, číslo poistenia alebo rodné číslo. V prípade, že ide o pozostalostnú dávku, uveďte aj údaje o zomretom poistencovi.

Prosíme účastníkov poradenských dní, aby si nezabudli priniesť osobné doklady a doklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia.

zdroj: http://www.socpoist.sk/
Vložený: 30.05.2018

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...