Aktuálny tip

Pred odchodom si overte svoje povinnosti v Sociálnej poisťovni


Sociálna poisťovňa pripomína občanom odchádzajúcim za prácou do zahraničia, aby sa vo vlastnom záujme ešte pred odchodom osobne informovali o svojich povinnostiach voči Sociálnej poisťovni. Konkrétne povinnosti pri odchode za prácou do zahraničia (či je potrebné sa zo sociálneho poistenia odhlásiť alebo nie) totiž závisia od životnej situácie a právneho postavenia občana vo vzťahu k sociálnemu poisteniu.

Zväčša občania povinnosti voči Sociálnej poisťovni nemajú, pretože ak boli zamestnancami, plní ich za nich pri odhlasovaní zo Sociálnej poisťovne ich dovtedajší zamestnávateľ (resp. ak boli samostatne zárobkovo činnou osobou alebo boli dobrovoľne poistení, plnia si ich sami v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne) a ak začnú pracovať v zahraničí, bude ich povinný v danej krajine na sociálne poistenie prihlásiť ich zahraničný zamestnávateľ.

Tí, ktorí sa chystajú za prácou do krajín Európskej únie (vrátane Švajčiarska, Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska), by preto nemali zabudnúť, že môžu byť sociálne poistení len v jednom členskom štáte únie. Podľa európskej legislatívy nemôžu byť poistení v dvoch štátoch, ale len v jednom – obvykle (ak nejde napr. o uplatňovanie tzv. inštitútu vyslania) sa musia poistiť v tom štáte, v ktorom reálne vykonávajú činnosť, teda tam, kde reálne pracujú. Výnimkou je dobrovoľné dôchodkové poistenie, na ktoré sa môžu fyzické osoby prihlásiť na Slovensku (resp. pokračovať v ňom) aj vtedy, ak im súčasne vznikne povinné dôchodkové poistenie na území iného členského štátu EÚ. Podmienkou však je, aby už v minulosti podliehali slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia v pozícii zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Sociálna poisťovňa preto verejnosti opätovne odporúča, aby sa o svojich prípadných povinnostiach informovali v miestne príslušnej pobočke podľa svojho trvalého pobytu. Je to dôležité pre ich prípadné budúce nároky napr. na nemocenské dávky či započítanie obdobia práce v zahraničí na dôchodkové účely. Vo všeobecnosti totiž platí, že o priznanie sociálnej dávky sa žiada tam, kde boli naposledy poistení. Ak by si chceli o dávku požiadať na Slovensku, mali by si vždy zo zahraničia so sebou priviezť aj potvrdenie o dobách poistenia z príslušnej zahraničnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia.

Podrobnejšie informácie o práci v zahraničí sú zverejnené aj na webe v časti Poistné – Idem do zahraničia pracovať – čo robiť?

zdroj: http://www.socpoist.sk/
Vložený: 30.05.2018

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...