Aktuálny tip

Nové sumy stravného od 1. júna 2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 148/2018 Z. z. sumy nasledovne:

4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
Nárast stravného ovplyvní aj minimálnu sumu gastrolístkov, ktorej minimálna suma sa  od 1. 6. 2018 zvýši na 3,60 eura.

 

Opatrenie nadobúda účinnosť od 1. júna 2018 a zároveň ruší Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného.

zdroj: http://www.mzdovecentrum.sk
Vložený: 26.05.2018

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...