Aktuálny tip

Kedy sa z dôchodkovej dávky môže exekvovať viac alebo menej ako určuje zákon


Počet dôchodcov s exekúciou sa každý rok zvyšuje. Ku koncu apríla 2018 malo exekvovaný dôchodok 36 580 dôchodcov. Nie vždy však musí poberateľ dôchodku platiť oprávnenému (veriteľovi) toľko, koľko mu prikáže Exekučný poriadok. Ak sa s oprávneným dohodne, môže platiť viac, alebo aj menej, ako mu to stanoví exekučné konanie.

Kedy môže byť zrážka znížená: Ide o situáciu, keď sa oprávnený (veriteľ) s povinným (dlžník) dohodne na tom, že sa uspokojí so zrážkami v nižšej sume. Uzatvorenie dohody o uspokojení so zrážkami v nižšej sume musí povinný aj oprávnený oznámiť exekútorovi. Následne exekútor vyzve Sociálnu poisťovňu, aby zrážala z dôchodku povinného mesačne len sumu, s ktorou sa oprávnený uspokojí. Sociálna poisťovňa teda nemôže zrážať nižšiu sumu z dôchodku len na žiadosť dôchodcu.
Kedy môže byť zrážka zvýšená: Zrážky z dôchodku vo väčšom rozsahu, ako stanoví Exekučný poriadok, je prípustné vykonávať len v prípade, ak s tým povinný súhlasí. Rovnako Sociálna poisťovňa môže konať len za základe výzvy exekútora, ktorý v tomto prípade stanoví aj výšku zrážky. Povinnému musí však byť v každom prípade z jeho dôchodku vyplatená suma, ktorú nie je možné postihnúť výkonom rozhodnutia. Táto suma sa vypočíta z výšky životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platnej v kalendárnom mesiaci (od 1.7.2017 je výška životného minima 199,48 eur).

zdroj: http://www.socpoist.sk/
Vložený: 15.05.2018

Copyright © 2018
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...