Aktuálny tip

Online prístup k Individuálnemu účtu poistenca Sociálnej poisťovne už má takmer 60 tisíc poistencov

Bezplatný online prístup k Individuálnemu účtu poistenca má prostredníctvom tzv. grid karty už 58 812 poistencov Sociálnej poisťovne. Môžu si tak z pohodlia domova bez návštevy pobočky zistiť, či ich súčasný alebo bývalý zamestnávateľ prihlásil alebo odhlásil z registra Sociálnej poisťovne, ako aj výšku vymeriavacích základov, z ktorých mu mal povinnosť odviesť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia (dôchodkové, nemocenské, poistenie v nezamestnanosti). Sociálna poisťovňa sprístupňuje informácie za predchádzajúci kalendárny rok vždy po 30. apríli, poistenci sa teda v súčasnosti dostanú k údajom za kalendárny rok 2017 a aj roky predchádzajúce, najskôr od roku 2004.

Rovnako si to môžu zistiť aj živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré navyše môžu získať elektronický prístup aj k službe Saldokonto a overiť si tak priebežne počas celého roka, bez osobnej návštevy pobočky, či a v akej výške odvádzajú poistné na sociálne poistenie, resp. v akej výške majú preplatok či nedoplatok.

Na to, aby poistenec získal prístupové práva k Individuálnemu účtu poistenca či k Saldokontu pre SZČO, stačí osobne navštíviť ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o podpísanie dohody o elektronickej komunikácii a o pridelenie Grid karty, ktorá slúži na autentifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronických služieb Sociálnej poisťovne. Pri podpisovaní dohody a preberaní Grid karty je potrebné preukázať sa platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

zdroj: http://www.socpoist.sk/
Vložený: 15.05.2018

Copyright © 2018
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...