Aktuálny tip

Výmena dávkovačov v bazéne


Ustanovenie § 35 ods. 2 písm. f) postupov účtovania v podvojnom účtovníctve definuje, že do obstarávacej ceny sa nezahrnú opravy.

Definícia je zrejmá - opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Môžu sa pritom vymeniť, resp. použiť pôvodné materiály, náhradné diely, súčasti za predpokladu, že nedôjde k zmene technických parametrov, zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia, čiže za predpokladu, že nepôjde o technické zhodnotenie.

Ak oba dávkovače boli zaradené v majetku, a teda boli súčasťou bazéna, ktorý je tiež zaradený, malo by ísť o výmenu pôvodných kusov - čím by boli naplnené znaky opravy, nie technického zhodnotenia. Spoločnosť by účtovala priamo do nákladov.

Alternatívne sa môže zvážiť situácia, pri ktorej by mohli byť dávkovače samostatne zaradené v majetku. Vtedy by sa tieto nové kusy zaradili tiež, keďže sú v hodnote vyššej ako 1 700 €. V takýchto prípadoch je vždy nutné posúdiť, či ide o opravu, alebo o samostatné hnuteľné "zariadenia", ktoré sa môžu samostatne zaradiť. V danom prípade, ak zvážime charakter majetku, by malo ísť skôr o súčasť bazéna, keďže samostatne bez bazéna by sa dávkovače ani nedali využívať.

Záver:
Spoločnosť môže účtovať dávkovače ako opravu, ak boli zaradené v majetku ako súčasť bazéna. Ak išlo len o výmenu opotrebovaného dielu externou firmou, spoločnosť uvedené zaznamená na účet 511 ako opravu, alebo sa zaúčtuje náhradný diel zápisom na účet 501, ak si dávkovače vymení účtovná jednotka sama.

zdroj: http://www.danovecentrum.sk/
Vložený: 13.05.2018

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...