Aktuálny tip

Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne vybavilo v I. štvrťroku takmer 150 tisíc požiadaviek


Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne vybavuje klientov v telefonickom, e-mailovom a osobnom kontakte. V I. štvrťroku vybavilo celkovo 144 423 požiadaviek klientov, čo je v porovnaní s I. štvrťrokom minulého roka o 5 157 požiadaviek viac.

Najväčší záujem je o telefonický kontakt, kde bolo v I. štvrťroku vybavených 118 678 požiadaviek klientov. Rastúcu tendenciu má aj e-mailová komunikácia – 14 706 požiadaviek a v osobnom kontakte bolo vybavených 11 039 požiadaviek.

Sociálna poisťovňa odporúča svojim klientom e-mailový kontakt prostredníctvom formulára pre otázky, ktorý sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk . Elektronické podania sú vybavované spravidla v ten istý deň ako prišli. Ak sú všetci zamestnanci zaneprázdnení, podanie čaká v poradí a zamestnanec ho môže kedykoľvek prebrať a vybaviť. V telefonickom kontakte takáto možnosť nie je. Telefonické linky sú najviac vyťažené v ranných hodinách od 8.00 h do 10.00 h a následne v čase obeda od 11.00 h do 13.30 h.

zdroj: http://www.socpoist.sk/
Vložený: 15.04.2018

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...