Aktuálny tip

Zmena lehoty na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia zamestnávateľom

Od 1. januára 2018 sa predlžuje zamestnávateľom lehota na predkladanie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca, ktorý skončil pracovný pomer alebo iný právny vzťah k zamestnávateľovi, z troch dní na lehotu splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi. Ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie evidenčného listu dôchodkového poistenia požiada Sociálna poisťovňa, lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia je osem dní.

Povinnosťou zamestnávateľa je predkladať evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni elektronicky.

zdroj: http://www.mzdovecentrum.sk
Vložený: 12.01.2018

Copyright © 2018
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...