Aktuálny tip

Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2013

JobLife

Od 1. januára 2013 budú platiť nové sadzby poistného. Pre rýchlejšiu orientáciu Sociálna poisťovňa pripravila pre platiteľov praktickú pomôcku. Obsahuje percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia – nemocenské, dôchodkové starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové poistenie a odvod do rezervného fondu solidarity. Sadzby v tabuľke si môžu zistiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne poistenej osoby. Nájdu v nej i sadzby uhrádzané štátom a Sociálnou poisťovňou za určité skupiny osôb. Nechýbajú ani minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného. V texte pod tabuľkou sa poistenci môžu detailnejšie oboznámiť s niektorými položkami uvedenými v tabuľke.

Prehľadnú tabuľku si môžete pozrieť v priloženom PDF súbore.

zdroj: www.socpoist.sk
Vložený: 26.11.2012

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...