Aktuálny tip

Výstižný životopis je kľúčom k vysnívanému povolaniu!

JobLife

Životopis by mal byť prispôsobený osobitne na každú pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate, aby vynikli schopnosti a vedomosti, ktoré povolanie vyžaduje. Správne prispôsobený životopis poskytne zamestnávateľovi dôkaz o tom, že ste si zisťovali informácie o pozícii a spoločnosti a zdôrazní, ako môžete byť pre spoločnosť prínosom.
 
Postupy hľadania práce sa líšia v závislosti od krajiny a oblasti, avšak skvelý spôsob, ako zviditeľniť svoje schopnosti v rámci Európy, je práve prostredníctvom životopisu vo formáte Europass. Europass vyzdvihne vaše zručnosti a kvalifikácie vrátane tých, ktoré ste nadobudli mimo formálneho systému vzdelávania v štandardizovanom formáte. Europass podporuje mobilitu pracovníkov a študentov tým, že zvyšuje porovnateľnosť ich zručností.
 
Vzhľadom na to, ako v dnešnej dobe pracujeme a komunikujeme a vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu zamestnávatelia vyžadujú, aby sa v životopisoch uchádzačov uvádzalo stále väčšie množstvo rozmanitých zručností. Nedávno bolo oznámené, že na to, aby sme dokázali držať krok s týmito zmenami, bol vytvorený nový Europass, ktorý bude k dispozícii do konca tohto roka.
 
„Koncom roka zavedieme nový formát životopisu. Súčasne používaný Europass je už sedem rokov starý, je teda čas na zmenu. Neoficiálne sme sa rozhodli zmeniť formát na základe spätnej väzby od používateľov, a to asi pred dvomi rokmi. Veľa vecí sa zmenilo, odkedy sa v roku 2005 zaviedol prvý európsky životopis. Použitie nového Europassu je jednoduchšie, obsahuje nové kolónky ako napr. blogy, webové stránky, adresu na odoslanie okamžitých správ atď. Jeho štruktúra tiež pôsobí serióznejšie,“ uvádza Philippe Tissot z Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), ktorého úlohou je riadiť portál Europass.
 
Europass je v súčasnosti dostupný v 27 jazykoch a používa sa v 32 európskych krajinách a inde: doteraz bolo vytvorených 21,5 milióna životopisov online. Portfólio Europassu tvorí päť dokumentov: životopis, jazykový pas, Europass – mobilita (sú v ňom zaznamenané zručnosti, ktoré uchádzač nadobudol v inej európskej krajine), dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu a dodatok k diplomu. Všetkých päť dokumentov je navrhnutých tak, aby boli vaše zručnosti a kvalifikácia v rámci Európy jasné a zrozumiteľné. Neznamená to však, že všetky európske životopisy budú vyzerať rovnako. Každý používateľ bude uvádzať údaje podľa svojich priorít a potrieb, môže si napríklad vybrať, ktoré osobné údaje uvedie alebo akú postupnosť zvolí pri uvádzaní svojich pracovných skúseností a dosiahnutého vzdelania.
 
Našou radou pri vypĺňaní životopisu okrem iného je, aby ste sa uistili, či sú vaše schopnosti prezentované jasne. Vyjadrovať sa zrozumiteľne je tiež dôležité. Používanie pozitívnych slov na opis vlastností ako flexibilný, kreatívny, pracovitý, inovatívny a spoľahlivý; a slov na opis dosiahnutých výsledkov ako dosiahnuť, poskytnúť, podieľať sa, konkurovať, robí dobrý dojem na potenciálnych zamestnávateľov. Vzhľadom na to, že zamestnávatelia pravdepodobne venujú každému životopisu približne pol minúty, je potrebné, aby bol váš životopis stručný, dobre napísaný a zamestnávateľa okamžite zaujal.
 
Preto koncom roka sledujte webovú stránku Europass a nezabudnite prevziať a vyplniť nový životopis, aby ste zvýšili svoje šance na získanie vysnívaného zamestnania.

zdroj: www.ec.europa.eu
Vložený: 22.11.2012

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...