Aktuálny tip

Rozpočet EÚ 2013: EP chce odvrátiť nedostatok prostriedkov a investovať do rastu a zamestnanosti

JobLife

Aby mohla EÚ budúci rok zaplatiť účty za služby poskytované v členských štátoch, musia byť Radou požadované rozpočtové škrty zamietnuté. Uvádza sa v uznesení, ktoré plénum Európskeho parlamentu schválilo v utorok. Navrátenie platieb na úroveň, ktorú pôvodne navrhovala Európska komisia, pomôže ochrániť populárne programy EÚ, akými sú napríklad Erasmus Mundus alebo Európsky sociálny fond, pred nedostatkom prostriedkov, ktorému museli čeliť tento rok.

Parlament v snahe podporiť rast a tvorbu nových pracovných miest zavrhol Radou navrhované škrty vo výške 1,9 miliardy eur z júla tohto roka v oblastiach, ktoré poslanci považujú za kľúčové pre naštartovanie ekonomiky. Týka sa to najmä investícií do výskumu, podpory podnikania a zamestnanosti.

Medzi programy, ktoré by tieto škrty zasiahli, patrí napríklad Erasmus Mundus, akčný program celoživotného vzdelávania, a siedmy rámcový program výskumu a vývoja, ktoré čelili nedostatku prostriedkov už v tomto roku a pre ktoré dnes musela Komisia predložiť dodatočný nápravný rozpočet. Radou navrhované škrty tiež ohrozujú novozriadené európske orgány dohľadu v oblasti bankovníctva, cenných papierov, trhov a dôchodkov.

Taliansky ľudovecký europoslanec Giovanni La Via, ktorý je parlamentným spravodajcom pre hlavnú časť rozpočtu, sa chce vyhnúť nedostatku financií v roku 2013: "Vnímali sme túto hrozbu, chceme však zabrániť ďalšiemu zliepaniu budúcoročného rozpočtu. Posledné, čo firmy, výskumníci, študenti a ďalší príjemcovia potrebujú, je neistota, či bude Komisia schopná naplniť svoje záväzky. Dúfame, že ministri financií členských štátov to pochopia a nadviažu na pakt rastu, na ktorom sa dohodli hlavy štátov a vlád na júnovom samite."

Uznesenie bolo schválené pomerom hlasov 492 za: 123 proti: 82 sa zdržalo.
 
Podpora regionálnej politiky a poľnohospodárstva

V oblasti regionálnej politiky poslanci odhlasovali zrušenie Radou navrhovaných  škrtov na úrovni 1,6 miliardy eur. Odmietli tiež väčšinu navrhovaných škrtov v spoločnej poľnohospodárskej politike.

Viac peňazí pre blízkovýchodný mierový proces

Poslanci tiež odmietli škrty vo výške 200 miliónov eur v oblasti podpory Palestíny a blízkovýchodného mierového procesu a navrhli zvýšenie financií v tejto rozpočtovej kapitole o ďalších  100 miliónov eur.

Administratíva: Väčší výkon za menej peňazí

Poslanci odsúhlasili zníženie rozpočtu Európskeho parlamentu oproti návrhu Komisie o 8,9 miliónov eur. Napriek medziročnému zvýšeniu o infláciu na úrovni 1,9% bude reálny budúcoročný rozpočet EP v dôsledku nových nákladov na pristúpenie Chorvátska k EÚ nižší.

Ďalší postup

Od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti prebieha diskusia o rozpočte EÚ v jedinom čítaní. Návrh predkladá Európska komisia. Po čítaní nasleduje 21-dňové zmierovacie konanie medzi Radou, reprezentujúcou členské štáty, a Parlamentom. Zmierovacie konanie sa začne stretnutím vyjednávačov Parlamentu a Rady v piatok, 26. októbra večer, posledné stretnutie je naplánované na 9. novembra. Ak sa podarí dospieť k dohode, Parlament bude o dosiahnutom kompromise hlasovať počas novembrového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

zdroj: www.europarl.europa.eu
Vložený: 24.10.2012

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...