Aktuálny tip

Výhry, za získanie ktorých je treba platiť, sú zakázané

JobLife

Praktiky obchodníkov, ktorí vytvárajú falošný dojem, že spotrebiteľ niečo vyhral, no získanie samotnej výhry mu spôsobí ďalšie náklady, sú zakázané. Vyplýva to z verdiktu Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu.
Podľa súdneho dvora právo EÚ zakazuje agresívne praktiky, ktorými sa vytvára falošný dojem, že spotrebiteľ už vyhral cenu, ak sa žiadosť o informáciu o akú cenu ide alebo jej nadobudnutie podmieňuje uhradením hotovosti alebo spôsobením si určitých nákladov. Tieto praktiky sú zakázané aj v prípade, ak by boli náklady spotrebiteľa zanedbateľné s ohľadom na hodnotu ceny. Dokonca aj vtedy, ak obchodník z nich nemá žiadny prospech. Takéto praktiky sa zakazujú aj v prípade, ak má spotrebiteľ viac možností ako cenu získať a jedna z nich je bezplatná.

Cieľom práva Európskej únie je chrániť ekonomické záujmy spotrebiteľov tým, že zakáže nekalé obchodné praktiky spoločností. V spore, ktorý sa týka najmä praktík obchodníkov, stojí proti sebe päť britských spoločností špecializujúcich sa na distribúciu reklamných zásielok a Office of Fair Trading (Orgán pre hospodársku súťaž) v Spojenom kráľovstve.

Obchodníci zasielali listy, stieracie karty alebo vkladali materiály do novín a časopisov, v ktorých oznamovali spotrebiteľovi, že vyhral cenu. Ľudia mali potom viacero možností, ako zistiť o akú výhru ide. Mali zatelefonovať na osobitne spoplatnené číslo, poslať SMS správu či získať informáciu bežnou poštou. Spotrebiteľ sa dozvedel cenu za minútu hovoru a maximálnu dĺžku hovoru, ale nevedel, že spoločnosť, ktorá mu zaslala reklamu, dostala určitú časť z ceny hovoru.

V niektorých reklamách napríklad ponúkali výletné plavby po Stredozemnom mori. Aby spotrebiteľ cenu získal, musel sa dať poistiť, zaplatiť príplatok za kabínu s jednou alebo dvoma posteľami, znášať náklady na stravu a prístavné poplatky. Dva páry tak plavba stála 399 libier na osobu.

zdroj: www.euroinfo.gov.sk
Vložený: 23.10.2012

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...