Aktuálny tip

Zamestnanci Chemosvitu sa budú vzdelávať za peniaze EÚ

JobLife

Cieľom vzdelávacieho projektu spoločnosti Chemosvit, a.s. je zvýšenie adaptability jej zamestnancov. Využije pritom prostriedky Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a vlastné zdroje v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Podľa podmienok tendra vzdelávanie za predpokladanú cenu takmer 300 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty má trvať šestnásť mesiacov.

Spoločnosť Chemosvit, a.s. vo Svite v okrese Poprad vyhlásila verejnú súťaž na zabezpečenie školení, kurzov a externého manažmentu. Zákazka sa týka realizácie vzdelávacieho projektu zameraného na zvýšenie adaptability zamestnancov spoločnosti s využitím peňazí Európskej únie.

Poskytovanie uvedených služieb počas šestnástich mesiacov za predpokladanú cenu 298 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty plánuje Chemosvit financovať zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov cez Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Vyplýva to z informácií zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania.

Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 3. decembra a otvorené majú byť 4. decembra, pričom o súťažné podklady treba požiadať do 31. októbra. Poskytovateľa vzdelávacích služieb chce spoločnosť vybrať v následnej elektronickej aukcii. Jednou z podmienok účasti v tendri je dosiahnutie v rokoch 2009 až 2011 obratu v celkovej výške minimálne 750 tis. eur. Chemosvit organizuje verejné obstarávanie v spolupráci so žilinskou firmou D G B, s.r.o., kde môžu uchádzači získať súťažné podklady a doplňujúce informácie a kam majú posielať aj ponuky.

Spoločnosť Chemosvit, a.s. vznikla v marci 1993, sprivatizovaná bola v roku 1994 a má viaceré dcérske firmy a spoločné podniky doma a v zahraničí. Materská spoločnosť má základné imanie vyše 28,352 mil. eur. Firmy skupiny sa zaoberajú najmä výrobou a predajom flexibilných fólií pre potravinárske a nepotravinárske produkty a polypropylénových baxiálne orientovaných elektrofólií a obalových fólií. Na tieto obalové materiály pripadá okolo 80 % produkcie. Zvyšok portfólia výrobného programu skupiny predstavujú polypropylénové vlákna, strojárske a plastové výrobky. Skupina prevádzkuje Hotel Spolcentrum a zamestnáva spolu okolo 2 300 pracovníkov.

zdroj: www.euroinfo.gov.sk
Vložený: 22.10.2012

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...