Otvorená otázka

Do koľko dní od uhradenia nedoplatku je soc. poisťovňa povinná predpísať penále ?

V januári 2011 mi soc. poist. oznámila že mám nedoplatok na poistnom z 6.2006. Sumu 22.53€ som obratom uhradil. Nabehla na účet poisťovni 4.2.2011. 21.2.2012 mi poslali rozhodnutie o penále v sume 18.81€. Teda viac ako po roku !
Vložená: pred 7 rokmi

Copyright © 2019
LifeWeb s.r.o., Všetky práva vyhradené

loading...